Project Management’s by (İpek Sahra Özgüler)

ORGANİZASYONEL OLGUNLUĞUN İŞ SÜREÇLERİ İLE ARTTIRILMASI
Kalite yönetimi ve süreç kontrolü için; 1990 yılında Software Engineering Institute tarafından yazılım mühendisliği alanında geliştirilmiş Kapasite Olgunluk modelini baz alarak; organizasyonumuzun olgunluk seviyesini arttırabilir, böylece küresel dünyanın rekabetçi koşullarında büyüyerek gelişen bir organizma olabiliriz. James Harrington, “The Improvement Process” kitabında ölçmediğimiz zaman, anlayamayacağımızı; anlayamadığımız zaman kontrol edemeyeceğimizi; kontrol edemeyeceğimiz zaman geliştiremeyeceğimizi aşağıdaki şekilde belirtmiştir:
• If you can’t measure it, you can’t understand it.
• If you can’t understand it, you can’t control it.
• If you can’t control it, you can’t improve it.
Organizasyonumuzun olgunluk seviyesini arttırmak ve gelişmesini sağlamak için yapabileceklerimizden birisi de iş süreçlerine odaklanmaktır. İş süreci; organizasyona ait özel bir hedefin gerçekleştirilmesini sağlayan aktivite ya da aktivite seti olarak tanımlanır. İş süreçleri sayesinde organizasyonumuzun olgunluk seviyesini arttırmak için aşağıdaki yol haritasını kullanabiliriz:
• Organizasyonun iş süreçlerinin olgunluğunun değerlendirilmesi
İlk aşamada organizasyonumuzun iş süreçlerinin olgunluğunu değerlendirmemiz gerekir. Bunun için sorabileceğimiz sorular:
o Organizasyonun iş süreçleri dökümante edilmiş mi?
o Standart olarak organizasyon içinde duyurulmuş mu?
o Süreçler dökümante edildiği şekilde uygulanmakta mı?
o İş süreçleri birbirleri ile entegre edilmiş midir?
o İş süreçlerinin kontrol noktaları belirlenmiş mi?
o Kontrol noktalarında performans indikatörleri tanımlanmış mı?
o Performans indikatörleri ölçülmekte mi?
o İş süreçleri organizasyonun stratejisine uyumlu mu?
o İş süreçleri iyileştirilmekte mi?

• Hedef olgunluğun belirlenmesi ve bu doğrultuda çalışmaların yapılması
İkinci aşamada, varmak istediğimiz olgunluğun belirlenmesi ve bu doğrultuda çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Olgunluk; adım adım ilerleyen bir süreçtir. Nasıl bir bebek, çocuk olmadan yetişkin olamazsa; bir iş süreci dökümante edilmeden, strateji ile uyumlu olamaz.
• Hedef olgunluğun izlenmesi ve geliştirilmesi
Hedef olgunluğa varıldıktan sonra yapılan çalışmaların sonuçları izlenmeli, gerekiyorsa geliştirilmesi için aksiyonlar alınmalıdır.