Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk  bugünün ve geleceğin şirketlerinin rekabetçi gücünü arttırmak için kullandıkları stratejik bir araçtır. Şirketler ve onların içide bulundukları çevreler birbirinden ayrılamaz bir bütündür ve birbirlerini etkiler. Gün geçtikçe daha çok şirket bu gerçeği farketmekte ve değer zincirlerini içide bulundukları toplumun ihtiyaç ve taleplerine göre yeniden şekillendirmektedir. GCM360 ekibi olarak, Türkiye’nin iş çevresini ve sosyal ihtiyaçlarını çok iyi analiz ederek müşterilerimize işletme aktivitelerinden aldıkları verimi arttıran, marka bağlılığını güçlendiren ve aynı zamanda sosyal taleplere cevap veren projeler tasarlar ve yönetiriz. Sahip olduğumuz geniş STK ağı ve tecrübeyi kullanarak, etki alanı geniş, iyi planlanmış ve iletişimi doğru yapılmış Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri üretir ve müşterilerimize sektörlerinde rekabet avantajı sağlarız.