Kurumsal Eğitimler

GCM360 ekibi bir liderin sahip olması gereken yetkinliklere katkı sağlayacak en önemli iki konuda eğitimler geliştirmiştir. Bir yandan bünyesinde bulundurduğu uzman isimler sayesinde finansal raporlama ve bütçeleme gibi konularda karar vericilerin donanımını arttırmayı hedeflerken, diğer yandan bir liderin sahip olması gereken sosyal becerileri de geliştirmek üzere kapsamlı eğitim programlarına sahiptir.

Teknik Eğitimler

Finansal Analiz ve Raporlama Eğitimi

Oracle SQL Eğitimi

Başarılı Lider Eğitim Programı

GCM360 ekibi, bir uzman psikolog yönetiminde geliştirdiği “Liderlik Dönüşümü”, “Karakter Aynası” ve “Sıcak Satış Başarısı Eğitimi” isimli üç başarılı program ile lider ve yöneticilere yönetim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler sunmaktadır. Eğitimler hakkında detaylı bilgi ve kayıt için:

Liderlik Dönüşümü

Karakter Aynası

Sıcak Satış Başarısı Eğitimi

Çatışma Çözme Yöntemleri Eğitimi