Finansal Analiz ve Raporlama Eğitimi

İşletmelerin rekabetçi gücünü öngörmek, karşılaştırmak ve değerlendirmek için gerekli bilgileri doğru finansal tablolardan ve doğru yöntemlerle kısa sürede elde edilebilmesi becerisini kazandırmaya yönelik bir eğitimdir.

 • Sanayi ve hizmet şirketlerinde finansal tablo okuma ve analiz etmenin yolları
  • Net İşletme Sermayesi Analizleri
  • Alacaklar Analizi
  • Stoklar ilgili Analizler
  • Vaka Çalışmaları
 • Bütçeleme
 • Sanayi ve hizmet şirketlerinde karar vericilerin ilk bakması gereken finansal oranlar ve yorumlanması
 • Finansal raporlama optimizasyonu için ileri excel kullanımı
 • Excel ile finansal programlama
  • VBA’e giriş (Visual Basic for Applications)
  • VBA’de Makro ve program farkı
  • Programlama türleri
  • Temel değişken türleri
  • Koşullu kontroller
  • İterasyon komutları
  • Excel fonksiyonları kullanma
  • Algoritma ve iş akış şeması oluşturma
  • Algoritmayı koda dönüştürme