Lider Standartları

Ekip Müdürleri, Şirket Müdürleri, Bölge Müdürleri… Şirketlerin​ atak ekibini​ oluştur​an öncülersiniz.​ ​Bunun önemini kurumsallaşmış, kalitede öncü firmaların yönetim kurulları bilirler.​

​Sorumlu noktalardaki, yetkin kişiler olmaksızın başarı mümkün değildir. Takımlar oluşturup, hedeflere varmak ancak ekibi şekillendirip, geliştiren liderlerce mümkün olur. Pazarlama ve satış ekiplerinde ruhu yakalamak ve ortak heyecanı hedefe taşımak bir lider ile gerçekleşebilir. Şirketlerin çeşitlerine göre gereksinimleri değişirken, departmanlara göre de değişik psikolojik yapıların gereksinim duyduğu liderlik nitelikleri farklılık gösterir. ​Bir bölge satış ekibi başarılara imza atıyorsa ekibin başarılı liderinin grubunun çarklarını mükemmel işletmesinden, dinamiğini çözümlemiş olmasından kaynaklanır. “​Teknik, taktik hatalar sahada; yenen gollere çok kolay dönüşebileceği için çok kritik öneme sahiptir.”

​İDEAL LİDER nasıl olur? Örnek takım kaptanlarının bir standardı var mıdır? Vardır.

Liderlerin bilgisi diğerlerini öyle bir etkiler ki siz saygıları da sizin gibi hareket etme gereğini duyurur onlarda. Sorunları çözemediklerinde çekinmeden sorabildikleri bir kişi aynı zamanda fikir lideri de olur. Liderler hedefleri öyle bir benimsetir ki, hepsi sizlerle koşar adım bir organizma gibi paralel hareket eder. Zekası, aklı, becerikliliği, duyarlı ve adil tutumları, çözüm bulan ve sorumluluk üstlenen, başarıyla işleri halletme tutumları kişilerin zaten ekipleri tarafından doğal lider ilan edilmesini doğurur.​ Liderler öncü olarak ilk hareketi başlatırken, yapılacakları ilk atakta yaparlar. Göstermenin en etkin hali sahadadır.

Liderlik Yolunda Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

  • Dürüst ve doğrudan konuşma biçimi en güven duyulan ilişki biçimidir. Dolaylı anlatımlar, işlerinizi sekteye uğratan belirsiz boşluklara sebep olabilir.
  • ​Mesajınız müjde olmasa da öğretici olması bakımından sebep ve sonuç ilişkilerini ortaya koyar biçimde olursa anlaşılıp hak verilecektir, yeter ki gerçekleri söyleyin. Güvenilirlik itibarın en önemli kalemlerindendir. Hedefleri benimsetmek ekibiniz için hep uzun dönemli bir hareket planı belirleyin. ​
  • Şirketler ​maaş ve ödüllendirme sistemlerini değiştirdiklerinde ​de liderin, ekip şefinin sebep ve sonuçlarıyla empati ile bakabilmesini sağlamak elemanların verimliliği üzerinde çok büyük olumlu katkısı vardır.
  • Eleman, personel ve şirket dengesinde liderin ana ağırlığı şaşmaz bir adaletle yer değiştirir.
  • Delege ettiğiniz alt müdürlere güvendiğinizi sahada ve uygulamada da belli edin. Ekip elemanlarının kondisyonları ve heveslerini bu şekilde arttırabilirsiniz. ​
  • ​Personelinin kendilerini geliştirecek eğitimlere katılımlarını teşvik ederken, yöneticilerin de teknoloji bazlı bilgileri anında içselleştirmeleri şirketin performans hep yukarı devindirir.  ​
  • Mesai zamanları ve kendilerini besledikleri zamanlar, sosyal hayatlarınızın dengesi de başarılarınızın bir yansıması olsun. Moral olarak birbirini olumlu etkileyecek ekipler yaratmak çok önemlidir, o yüzden adam adama ruh halleri ve morallerini takip etmek, insanla çoğalan olumlu her etki için gereklidir.

​​”Başarı” incelikle yönetilebilen bir sonuçtur.​